Thừa kế thế vị là gì ? Khi nào được áp dụng quy định về thừa kế thế vị ? Con nuôi có được hưởng thừa kế thế vị hay không ?

Có thể bạn quan tâm

Thừa kế là việc chuyển tài sản của người chết cho người còn sống. Tuy nhiên có trường hợp người được hưởng di sản thừa kế lại chết trước hoặc cùng thời điểm với người để lại di sản. Vậy trong trường hợp đó có mất luôn quyền hưởng thừa kế hay không ?

Căn cứ Điều 652 BLDS 2015 quy định về thừa kế thế vị :

“Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.”

Như vậy thừa kế thế vị là một trường hợp đặc biêt của thừa kế. Được áp dụng khi người được nhận di sản chết trước hoặc cùng thời điểm với người nhận di sản. Khi đó :

+ Cháu sẽ thế vị cha hoặc mẹ nhận di sản của ông bà

+ Chắt sẽ thế vị cha hoặc mẹ để nhận di sản của cụ để lại

Và quy định này không hề nhắc đến con được nhận thừa kế là con ruột hay con nuôi. Do đó nếu là con nuôi được đăng ký thủ tục nhận con nuôi hợp pháp thì vẫn được hưởng thừa kế thế vị như con ruột.

Một điều kiện nữa trong việc áp dụng thừa kế thế vị đó là thừa kế thế vị chỉ áp dụng đối với việc chia thừa kế theo pháp luật mà không áp dụng trong trường hợp chia thừa kế theo di chúc và áp dụng khi cháu hoặc chắt được hưởng thừa kế thế vị khi người đó vẫn còn sống tại thời điểm chia thừa kế.

Trên đây là quy định về việc áp dụng thừa kế thế vị. Điều này đảm bảo tối đa quyền lợi của người đã mất và người còn sống. Hi vọng cung cấp được những kiến thức hữu ích đến bạn đọc.

Đánh giá của bạn về bài viếtChia sẻ