Doanh nghiệp

Hợp đồng mua bán hàng hóa là gì ?

Hợp đồng mua bán hàng hóa là gì ?

Hợp đồng mua bán hàng hóa là một dạng hợp đồng diễn ra phổ biến trong thời đại hiện nay, đóng tầm quan trọng đối với các chủ thể kinh doanh cũng như toàn xã hội. Vậy hợp đồng...

Tư cách pháp nhân là gì? Doanh nghiệp nào có tư cách này

Tư cách pháp nhân là gì? Doanh nghiệp nào có tư cách này

Tư cách pháp nhân là gì? Doanh nghiệp nào có tư cách này Tư cách pháp nhân là gì? Pháp nhân là một tổ chức (một chủ thể pháp luật) có tư cách pháp lý độc lập, có thể tham...

Thay đổi vốn điều lệ với công ty trách nhiệm hữu hạn

Thay đổi vốn điều lệ với công ty trách nhiệm hữu hạn

Các trường hợp có thể tăng, giảm vốn điều lệ đối với công ty TNHH; thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ của công ty TNHH Các trường hợp có thể tăng, giảm vốn điều lệ: 1. Đối với...

Đại diện cho thương nhân theo quy định pháp luật

Đại diện cho thương nhân theo quy định pháp luật

Đại diện cho thương nhân theo quy định của pháp luật? Quyền và nghĩa vụ của bên đại diện là gì? Khi nào thì hợp đồng đại diện chấm dứt? Khái niệm Căn cứ pháp lý: Điều 134 BLDS...

Môi giới thương mại theo quy định pháp luật

Môi giới thương mại theo quy định pháp luật

Môi giới thương mại là hoạt động như thế nào trong giao dịch dân sự? Quy định của pháp luật về loại hình môi giới này ra sao? Diễn đàn pháp luật xin giải đáp thắc mắc của bạn...

Tư Vấn Thành lập công ty

Tư Vấn Thành lập công ty

Đang cập nhật……  ...

Doanh nghiệp và thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp và thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội

QUY ĐỊNH VỀ DOANH NGHIỆP XÃ HỘI   Cơ sở pháp lý doanh nghiệp xã hội Luật doanh nghiệp (Điều 10) Nghị định 96/2015/NĐ-CP Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT Thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội. Doanh nghiệp  và thủ...