Mẫu văn bản

Mẫu đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự mới nhất

Mẫu đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự mới nhất

Mẫu đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ——————————                                                                       …………….., ngày …… tháng …… năm …. ĐƠN YÊU CẦU KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH...

Đơn xin sao lục bản án, quyết định mới nhất

Đơn xin sao lục bản án, quyết định mới nhất

Đơn xin sao lục bản án, quyết định CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————                            ...

Mẫu đơn xin bảo lãnh cho bị can tại ngoại mới nhất

Mẫu đơn xin bảo lãnh cho bị can tại ngoại mới nhất

Mẫu đơn xin bảo lãnh cho bị can tại ngoại CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————————                        ...

Mẫu đơn kháng cáo mới nhất

Mẫu đơn kháng cáo mới nhất

Mẫu đơn kháng cáo Mẫu số 01 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...

Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa mới nhất

Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa mới nhất

Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————– ĐƠN XIN HOÃN PHIÊN TOÀ Kính gửi: – Toà Án Nhân Dân Thành Phố ……………………….. –...

Đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh mới nhất 2020

Đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh mới nhất 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————                                            ...

Mẫu Đơn xin ly hôn thuận tình chuẩn 2020 và hướng dẫn cách viết

Mẫu Đơn xin ly hôn thuận tình chuẩn 2020 và hướng dẫn cách viết

Khi hai vợ chồng thuận tình ly hôn thì có thể làm đơn gửi đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Sau đây, MLuat xin gửi đến Mẫu đơn thuận tình ly hôn cụ thể nhất. CỘNG HÒA...

Mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự

Mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự

Mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————–                            ...

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————– GIẤY UỶ QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A): – Tên Cá...

Mẫu đơn khiếu nại (có hướng dẫn)

Mẫu đơn khiếu nại (có hướng dẫn)

Mẫu đơn khiếu nại tố cáo có kèm theo hướng dẫn dưới đây sẽ giúp người khiếu nại có thể nắm được nội dung của một đơn khiếu nại, trình bày nguyện vọng khi có tranh chấp đất đai,...

1 2