Câu hỏi: Ông bà nội mình có 8 người con , trong đó 1 nữa và 7 nam, có 2 người con trai đã mất. Hiện tại còn 5 nam và 1 nữ . Ông nội đã mất, hiện tại còn bà nội. Tất cả người con của ông bà nội tôi kể cả trai lẫn gái đều được ông bà nội tôi chia cho 1 phần đất để sử dụng Riêng ba tôi con trai kế út, nhưng bà nội tôi lại không cho bất kì 1 phần tài sản đất đai nào. Bản thân ba tôi có 2 đứa con 1 vợ Tuy nhiên vẫn phải ở ngôi nhà của bà nội tôi và do bà nội đứng tên Tuy nhiên bà vẫn giữ quan điểm là nhà thờ và không cho bất kì ai kể cả ba tôi, và ko để lại di chúc nào Vậy ba tôi vẫn không có đất và nhà đứng tên ba tôi, mặc dù là con ruột của bà. Và sau này tương lai 2 người con của ba tôi như thế nào? Và nếu sau khi bà nội tôi mất, nếu vẫn đc ở ngôi nhà này, nhưng liệu có xảy ra sự tranh chấp giữa những người con kia của ông bà nội tôi không, và quyền riêng tư, quyền được tôn trọng của ba tôi có không. Nếu tranh chấp xảy ra thì gia đình ba mẹ anh em tôi không có chỗ ở. Là người chưa hiểu nhiều về luật mong quý luật sư trả lời giúp tôi. Liệu ba tôi có được quyền hưởng một phần tài sản của bà nội tôi không ? Nếu không có sự thoả thuận nào giữa bà nội của và ba tôi, và bà nội của tôi vẫn giữ nguyên quan điểm ấy, thì giải quyết như thế nào, để ba tôi có được quyền lợi được chia tài sản ? Nếu được, thì giải quyết như thế nào ạ để có được quyền lợi đó?

 

 Trả lời:

Có thể bạn quan tâm

Chúng tôi đã nhận được câu hỏi của ban. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau:

+ Căn cứ pháp lý:  Bộ luật Dân sự 2015

+ Nội dung:

Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.

Điều 649. Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”

Theo thông tin bạn mô tả và căn cứ vào các quy định pháp luật, có 2 trường hợp có thể xảy ra:

  • Nếu bà nội bạn không để lại di chúc thì :

Ngôi nhà đứng tên bà sẽ là di sản thừa kế chia theo pháp luật. Ba bạn và 5 người con còn lại của bà là những người thừa kế theo pháp luật thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Vì vậy ngôi nhà sẽ được chia đều cho 6 người con.

-> Ba bạn có quyền được hưởng một phần tài sản của bà nội bạn.

  • Nếu bà nội bạn để lại di chúc

Việc phân chia di sản sẽ được thực hiện theo ý chí của bà và di sản của bà sẽ thuộc về người được chỉ định trong di chúc.

Cần lưu ý : Trường hợp có người trong 6 người con của bà không có khả năng lao động thì người đấy sẽ được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật..

Như vậy,

Sau khi bà mất, nếu không có tranh chấp xảy ra thì gia đình bạn cứ tiếp tục ở đấy.

Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra thì gia đình bạn có thể thoả thuận với những người còn lại để được ở lại ngồi nhà hoặc sẽ thực hiên phân chia di sản theo pháp luật thì ngôi nhà sẽ được chia đều cho 6 người.

Hy vọng các thông tin trên đã giải đáp được vướng mắc của anh. Trường hợp cần luật sư tư vấn chi tiết hơn, vui lòng liên hệ 19006672.Chia sẻ