Khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu, điều mà bạn cần quan tâm đến là thời gian để đăng ký. Xác định thời gian đăng ký nhãn hiệu sẽ giúp cho các chủ đơn sớm có lợi thế cạnh tranh trên thương trường. Qua bài viết này, chúng tôi xin đưa ra những kiến thức cơ bản về thời gian đăng ký nhãn hiệu theo quy định của pháp luật.

  1. Trình tự thực hiện đăng ký nhãn hiệu

Trước khi đăng ký nhãn hiệu, bạn cần phải tìm hiểu về trình tự thực hiện các bước để có thể xác định được thời gian đăng ký nhãn hiệu:

Bước 1: Tiếp nhận đơn

Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không (Ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ/từ chối chấp nhận đơn).

+ Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ;

+ Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ trong đó nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót.

Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu/không có ý kiến phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn.

Bước 3: Công bố đơn

Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn

Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ:

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

  1. Thời gian đăng ký nhãn hiệu

Thời gian để Cục sở hữu trí tuệ thẩm định hình thức là: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn

Công bố đơn trên công báo Sở hữu công nghiệp: 02 tháng sau thời điểm có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ

Thời gian Cục sở hữu trí tuệ thẩm định nội dung là: 09 tháng kể sau thời điểm công báo đơn

Thời gian Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký: 01 tháng

Như vậy, tổng thời gian đăng ký nhãn hiệu theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ là 13 tháng từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Trên thực tế, tổng thời gian cho việc đăng ký nhãn hiệu thường kéo dài từ 18 đến 20 tháng kể từ khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

                                                                                                                          

 

 

 

 

Bài viết Thời gian đăng ký nhãn hiệu đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Chuyên trang tư vấn pháp luật, tổng đài hỗ trợ pháp lý, tư vấn luật trực tuyến.Chia sẻ