Thời hiệu thừa kế là gì? Thời hiệu thừa kế có giống nhau đối với tất cả các loại tài sản? Tại sao lại phải đặt ra thời hiệu thừa kế? 

Có thể bạn quan tâm

Thừa kế là việc người chết để lại tài sản của mình cho người còn sống. Mặc dù quyền thừa kế là quyền của mỗi cá nhân nhưng pháp luật cũng không để quyền thừa kế là vô thời hạn mà có một thời hạn nhất định, đó chính là thời hiệu thừa kế. Theo BLDS 2015, “Thời hiệu là thời hạn do pháp luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sịnh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do Luật quy định”

Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết hoặc sau khi bị Tòa án tuyên bố  là đã chết. Tuy nhiên có thể do một điều kiện khách quan nào đó có thể là người được nhận thừa kế không biết đến việc được nhận di sản thừa kế và không có mặt tại thời điểm mở thừa kế hoặc do di sản chưa xác định được ngay tại thời điểm mở thừa kế,… Do vậy pháp luật đặt ra thời hiệu thừa kế đối với di sản thừa kế như sau :

Tùy thuộc vào mỗi đối tượng tài sản lại có thời hiệu khác nhau :

  • Đối với bất động sản, thời hiệu là 30 năm kể từ thời điểm mở thừa kế
  • Đối với động sản là 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế

Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:

  •  Di sản thuộc quyền sở hữu của người chiếm hữu, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai trong thời hạn 10 năm đối với động sản, 30 năm đối với bất động sản
  •  Nếu không thuộc trường hợp trên thì sẽ thuộc sở hữu của Nhà nước

Trên đây là một số lưu ý về thời hiệu thừa kế. Hi vọng cung cấp được những thông tin hữu ích đến bạn đọc để bạn đọc có thể hiểu rõ hơn và chú ý đến thời hiệu thừa kế.

Đánh giá của bạn về bài viếtChia sẻ