Hiện nay, cùng với sự phát triển của thị trường kinh tế, khoa học công nghệ được coi là một phần không thể thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanh. Việc bảo hộ sáng chế để tránh được các hành vi xâm phạm chính là một cơ chế vô cùng hữu hiệu và đem lại hiệu quả cao. Vậy, thủ tục đăng ký sáng chế như thế nào? Chúng tôi xin đưa ra những tư vấn và giải đáp cụ thể tại bài viết dưới đây.

1. Chủ thể có quyền đăng ký sáng chế

Pháp luật về sở hữu trí tuệ đã quy định về những chủ thể có quyền đăng ký sáng chế như sau:

+ Tác giả tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí bằng công sức và chi phí của mình;

 + Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc.

Trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thỏa thuận đó không trái với quy định.

+ Trường hợp sáng chế được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất – kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước:

+ Trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở Nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí, phương tiện vật chất – kỹ thuật, quyền đăng ký sáng chế thuộc về Nhà nước.

2. Điều kiện chung đối với sáng chế được bảo hộ

– Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tính mới;

b) Có trình độ sáng tạo;

c) Có khả năng áp dụng công nghiệp.

– Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tính mới;

b) Có khả năng áp dụng công nghiệp

3. Thời gian, thủ tục đăng ký sáng chế

+ Thời gian thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;

+ Thời gian công bố đơn: 18 tháng kể từ ngày ưu tiên hoặc tháng thứ 2 từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung;

+ Thời gian thẩm định nội dung: 12 tháng từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung hoặc ngày công bố

+ Thời hạn bảo hộ là 20 năm, đối với Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là 10 năm.

4. Thành phần hồ sơ

+ Tờ khai (02 tờ theo mẫu);

+ Bản mô tả (02 bản, bao gồm cả hình vẽ, nếu có);

+ Yêu cầu bảo hộ (02 bản);

+ Các tài liệu có liên quan (nếu có);

+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.

 

 

 

Đánh giá của bạn về bài viếtChia sẻ