Việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý được xem là một trong những biện pháp hữu ích nhất nhằm bảo vệ danh tiếng và nâng cao thương hiệu tại Việt Nam. Muốn vậy, ta cần phải thực hiện thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý. Dưới đây, chúng tôi xin đưa ra cho Quý khách những thủ tục cơ bản về đăng ký chỉ dẫn dẫn địa lý.

1. Khái niệm về chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể, trong đó chất lượng, danh tiếng hoặc các đặc tính khác của sản phẩm là do nguồn gốc địa lý của sản phẩm đó đem lại. Chỉ dẫn địa lý là một công cụ hữu ích giúp tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững, đặc biệt là ở khu vực nông thôn.

2. Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

– Bước 1: Tiếp nhận đơn

Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ

– Bước 2: Thẩm định hình thức đơn

– Bước 3: Công bố đơn

– Bước 4: Thẩm định nội dung đơn

– Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ

3. Hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý

+ Tờ khai (2 bản, mẫu theo quy định);

+ Mẫu trình bày chỉ dẫn địa lý (10 mẫu, nếu chỉ dẫn địa lý không phải là từ ngữ, kích thước không lớn hơn 80mm x 80mm và không nhỏ hơn 20mm x 20mm );

+ Bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm (02 bản);

+ Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý (02 bản);

+ Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện).

4. Thời hạn giải quyết

– Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nộp đơn;

– Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;

– Thẩm định nội dung đơn: không quá 06 tháng kể từ ngày công bố đơn.

5. Mức phí

Mô tả  Mức phí

Phí công bố đơn: 120.000 đồng

Phí thẩm định đơn: 1.200.000 đồng

Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định: 180.000 đồng

Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng

Phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng

 

 

Bài viết Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý mới nhất 2019 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Chuyên trang tư vấn pháp luật, tổng đài hỗ trợ pháp lý, tư vấn luật trực tuyến.Chia sẻ