Thừa kế

Kê khai di sản thừa kế và những điều cần lưu ý liên quan đến quy định của pháp luật

Kê khai di sản thừa kế và những điều cần lưu ý liên quan đến quy định của pháp luật

Khai nhận di sản thừa kế là Có thể bạn quan tâm  thủ tục nhằm xác lập quyền tài sản đối với di sản thừa kế của người thụ hưởng trong di chúc hoặc người thuộc hàng thừa kế...

Quyền thừa kế?

Quyền thừa kế?

Câu hỏi: Ông bà nội mình có 8 người con , trong đó 1 nữa và 7 nam, có 2 người con trai đã mất. Hiện tại còn 5 nam và 1 nữ . Ông nội đã mất, hiện...

Quy định của pháp luật về di sản thừa kế –

Quy định của pháp luật về di sản thừa kế –

Quy định của pháp luật về di sản thừa kế. Di sản thừa kế là gì ? Những đối tượng nào được hưởng thừa kế theo di chúc ? Những đối tượng nào hưởng thừa kế theo pháp luật?...

Điều kiện áp dụng quy định về thừa kế thế vị –

Điều kiện áp dụng quy định về thừa kế thế vị –

Thừa kế thế vị là gì ? Khi nào được áp dụng quy định về thừa kế thế vị ? Con nuôi có được hưởng thừa kế thế vị hay không ? Có thể bạn quan tâm Thừa kế...

Đối tượng không được quyền hưởng di sản –

Đối tượng không được quyền hưởng di sản –

Di sản thừa kế là gì ? Những đối tượng nào không được quyền hưởng di sản thừa kế ? Tại sao lại đặt ra quy định loại bỏ quyền hưởng di sản ? Việc loại bỏ quyền hưởng...

Thời hiệu thừa kế –

Thời hiệu thừa kế –

Thời hiệu thừa kế là gì? Thời hiệu thừa kế có giống nhau đối với tất cả các loại tài sản? Tại sao lại phải đặt ra thời hiệu thừa kế?  Có thể bạn quan tâm Thừa kế là...

Thừa kế tài sản là đất đai, Cách chia tài sản thừa kế là đất đai, tranh chấp

Thừa kế tài sản là đất đai, Cách chia tài sản thừa kế là đất đai, tranh chấp

Tôi có câu hỏi về vấn đề tài sản thừa kế là đất đai muốn hỏi Luật sư. Cụ thể, Bà nội tôi mới mất nhưng không để lại di chúc (Ông nội thì đã mất từ lúc bố...

Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật

Câu hỏi: Thừa kế theo pháp luật là gì? Trường hợp nào được thừa kế theo pháp luật ? Có thể bạn quan tâm Trả lời: Theo quy định của bộ luật dân sự 2015 thì: Thừa kế theo...

Phân chia di sản thừa kế?

Phân chia di sản thừa kế?

Sau khi bố tôi mất, bố tôi có để lại di chúc cho tôi 1 căn nhà. Tôi hiện có vợ và một đứa con gái duy nhất, vậy cho tôi hỏi ngôi nhà bố tôi để lại cho...

Điều kiện để một bản di chúc được coi là hợp pháp

Điều kiện để một bản di chúc được coi là hợp pháp

Điều kiện có hiệu lực của di chúc là những quy định của pháp luật, theo đó di chúc chỉ được coi là hợp pháp khi thỏa mãn đầy đủ các điều kiện này. Là một trong những giao...

1 2