Thuế

Thuế trước bạ là gì? Các đối tượng của thuế trước bạ?

Thuế trước bạ là gì? Các đối tượng của thuế trước bạ?

Lệ phí trước bạ (Thuế trước bạ) là một khoản lệ phí mà người sở hữu tài sản cố định phải kê khai và nộp cho cơ quan thuế trước khi đưa tài sản cố định vào sử dụng. Nói...