Lệ phí trước bạ (Thuế trước bạ) là một khoản lệ phí mà người sở hữu tài sản cố định phải kê khai và nộp cho cơ quan thuế trước khi đưa tài sản cố định vào sử dụng. Nói cách khác, khi một người đi đăng ký quyền sử dụng, sở hữu một số loại tài sản nhất định thì người này phải đóng lệ phí trước bạ cho cơ quan nhà nước.

Theo Điều 2, Nghị định 140/2016/NĐ-CP, những đối tượng của lệ phí trước bạ bao gồm:

1. Nhà, đất.

2. Súng săn, súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao.

3. Tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy.

4. Thuyền, kể cả du thuyền.

5. Tàu bay.

6. Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (sau đây gọi chung là xe máy).

7. Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

8. Vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của tài sản quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng những đối tượng nếu trên, bạn sẽ phải nộp lệ phí trước bạ.

Hy vọng qua câu trả lời trên, thắc mắc của bạn đã được giải đáp. Trường hợp bạn cần tư vấn chi tiết hơn, vui lòng liên hệ 0912 772 008.

 Chia sẻ