Văn bản luật

Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Thông tư hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ. Việc xác định...

Mẫu văn bản – Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân

Mẫu văn bản – Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân bao gồm 07 hạng mục. Tình trạng thành lập, Tên Doanh nghiệp, Địa chỉ trụ sở chính, Ngành nghề kinh doanh, Vốn đầu tư, Thông tin đăng ký...

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty tnhh một thành viên

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty tnhh một thành viên

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp  Có thể bạn quan tâm công ty tnhh một thành viên như thế nào? Mẫu giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên.  Quý vị có thể...

Mẫu đơn ly hôn, hướng dẫn cách soạn đơn ly hôn, đơn xin ly hôn mới nhất

Mẫu đơn ly hôn, hướng dẫn cách soạn đơn ly hôn, đơn xin ly hôn mới nhất

Mẫu đơn ly hôn mỡi nhất năm 2019. Mẫu đơn ly hôn bao gồm các phần chính: Nơi nhận, thông tin người soạn đơn, thông tin vợ/chồng, nội dung xin ly hôn, thông tin về con và tài sản,...

Công văn 1048/BKHCN-PTTTDN – Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học

Công văn 1048/BKHCN-PTTTDN – Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học

Ngày 16 tháng 04 năm 2019 Bộ khoa học công nghệ ban hành công văn 1048/BKHCN-PTTTDN nhằm hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP. BỘ KHOA HỌC VÀ...

Điều kiện chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tư vấn 19006672

Điều kiện chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tư vấn 19006672

Điều kiện chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 2 Công văn số 1048/BKHCN.  Có thể bạn quan tâm Để được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Doanh...

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Cơ quan nào cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ ? Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ được quy định tại công văn số Công văn 1048/BKHCN-PTTTDN Có...

Công văn 1048/BKHCN-PTTTDN – Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học

Công văn 1048/BKHCN-PTTTDN – Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học

Ngày 16 tháng 04 năm 2019 Bộ khoa học công nghệ ban hành công văn 1048/BKHCN-PTTTDN nhằm hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP. Nội dung công văn...

Điều kiện chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Điều kiện chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Điều kiện chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 2 Công văn số 1048/BKHCN.  Để được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện...

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Cơ quan nào cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ ? Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ được quy định tại công văn số Công văn 1048/BKHCN-PTTTDN Cục Phát...

1 2